MenuMenu
NLMenu
EN
Zoeken

Samenwerking foundations

De organisatie van het ABN AMRO Open werkt al jarenlang nauw samen verschillende partners en goede doelen. Hieronder lees je meer over de foundations waarmee we samenwerken om impact te maken.


Gelijke kansen voor ieder kind: Esther Vergeer Foundation en Krajicek Foundation

De foundations van onze toernooidirecteuren Esther Vergeer en Richard Krajicek steunen een krachtig doel: ieder kind verdient gelijke kansen. Van kinderen met een lichamelijke beperking de kans geven om 'gewoon’ te sporten bij een sportvereniging, tot kinderen in kwetsbare wijken die een veilige plek krijgen om te sporten en spelen. Lees hieronder waar zij voor staan of bezoek hun websites voor meer informatie. 


ESTHER VERGEER FOUNDATION

De Esther Vergeer Foundation is in 2004 opgericht door rolstoeltennister en Paralympisch kampioen Esther Vergeer. De Esther Vergeer Foundation geeft kinderen met een lichamelijke beperking de kans om 'gewoon’ te sporten bij een sportvereniging. Door sport leren ze om te gaan met hun beperking, groeit hun zelfvertrouwen en staan ze sterker in de maatschappij. www.esthervergeerfoundation.nl

KRAJICEK FOUNDATION

Al 25 jaar biedt de Krajicek Foundation kinderen in kwetsbare wijken een veilige plek dicht bij huis waar zij onbezorgd kunnen sporten en spelen. Dit gebeurt onder begeleiding van Krajicek Scholarshippers: jongeren uit de wijk die positief opvallen en die in ruil voor een studiebeurs wekelijks sportactiviteiten op de Krajicek Playground organiseren. www.krajicek.nl

 

Gouden Bal uitreikingen voor vrijwilligers van foundations

Daarnaast organiseerden we in 2023 in het kader van het 50-jarig jubileum van het ABN AMRO Open en 15-jarig jubileum van het ABN AMRO Open een actie waarbij we vijftig vrijwilligers van de bovengenoemde foundations én die van de ABN AMRO Foundation in het zonnetje zetten. Zij ontvingen van ons een Gouden Bal, goed voor twee tickets voor de finale van het 50e ABN AMRO Open. Een bedankje voor al het bijzondere werk dat zij doen om ieder kind dat wil sporten die kans te geven.